Aryanto

Visualiseren

Visualiseren is het creatieve mentale vermogen van de Yogi's.

Onze gedachten en onze verbeelding bepalen onze fysieke, mentale, emotioneel en spiritueel welgesteldheid.
Door creatief te visualiseren wordt je vrij en flexibel. Je wordt positief en vooruitstrevend. Negatieve emoties en gedragspatronen, gedachtepatronen en denkbeelden zullen getransformeerd worden. Je wordt een bron van positieve gevoelens. Door het vermogen en vaardigheid van het visualiseren eigen te maken zal men nooit ziek zijn. Lichaam en geest blijven in harmonie zijn.

Visualiseren is materialiseren, wanneer je het doet vanuit de werkelijke oerkracht van je ziel. Dan wordt de visualisatie niet opgebouwd uit uw denken.
Wanneer visualisatie uit je denken voortkomt, is dat een fatalistische wens. De Goddelijke kracht in u zelf is in staat om elke visualisatie als een realistische toekomstvisie naar u menszijn over te hevelen.

De yogi is een meester in de techniek van het visualiseren. Door regelmatige beoefening wordt je er geleidelijk meester in. Het stelt ons in staat onze eigen gedachtebeelden te vormen om zo via deze gedachten de wezenlijke energie te kanaliseren naar het stoffelijke vlak.
 
Door dagelijks en regelmatige beoefening van visualisatie ontwikkeld men een diversiteit aan mentale vermogens zoals herziendheid, heldervoelendheid en andere intuitieve vermogens. Al aantrekkelijkeheid en onmiddelijke manifestaties van je wensen en verlangens. Verder ontwikkeld men een verhoogde concentratie en een zeer goed geintegreerde geheugen. Je wordt brillanter en intelligenter terwijl je socialer en gevoeliger wordt.

Visualisatie is jezelf plaatsen buiten de aardse werkelijkheid. Wat in wezen een schijnwereld is ten overstaan van de astrale wereld.
 
 
Wanneer je vaardigheid in het visualiseren toeneemt, dan kun je de problemen van het dagelijkse leven, of die problemen klein zijn, of het tegenovergestelde maar het is hetzelfde effect, het probleem opblazen, tot het uitelkaar spat. Daarna wat je eigenlijk zou willen naar je toe trekken. Gedeeltelijk irreel, gedeeltelijk realistisch.
 
 
 
 
 
Je kunt uit de kracht van je visualisatie uw eigen ziel naar buiten brengen.
 
 

Door creatief te visualiseren zul je in staat zijn om dat wat in uw diepste gevoelens aanwezig is, in de materiele wereld vorm te geven.

Uw diepste gevoelens is de basis van uw visualisatievermogen. De basis van het naar buiten brengen, het materialiseren van dat wat uw reincarnatieopdracht is en dat wat belangrijk is voor u op Aarde. Visualiseren is zien in beelden.

Mensen die langdurig depressief zijn kunnen nauwelijks of niet visualiseren.
 
 
Eigenlijk zijn er twee soorten mensen op Aarde. Mensen die kunnen visualiseren en mensen die niet kunnen visualiseren. Mensen die kunnen visualiseren, die zullen een positief karma gaan invullen. Een positief leven. Mensen die niet kunnen visualiseren zullen op een bepaald moment vastlopen in ogenschijnlijke visuele stoffelijke problematieken en niet in staat zijn om zich daar tijdelijk overheen te zetten. Naast het probleem te zetten. Als je namelijk naast het probleem kan gaan staan, kun je namelijk je eigen probleem met je astrale ogen bekijken, kun je eigen probleem, situatie, met de kracht van je ziel bekijken. Dan kun je zien of het in je Karma past. Waarom het gebeurt. Wat je uit leren kunt. Hoe lang het duurt en wat het in wezen voor invloed op je absolute menszijn zal hebben.
 
 
 
 
Leer visualiseren en maak er een studie van.

 
Visualiseren is denken in beelden. Het gaat voorbij het denken. Door te visualiseren maak je bewust creatief gebruik van de creatieve vermogens van je geest. 
De kracht van de bewuste verbeelding. Visualiseren is de basis van materialiseren. Het is de taal van de geest. Wees er bewust van. De kracht van visualiseren ligt in het vermogen om je te concentreren.
 
 
 
 
Visualiseer uw eigen levensboom op een wit vlak voor uw geestesoog met gesloten ogen. Visualiseer uw levensboom van boven naar beneden. Waarom zal ik u hieronder overdragen. Houdt het beeld vast. Open langzaam uw ogen. U ziet het niet met uw stoffelijke ogen, maar u ziet het met uw geestelijke ogen.  Blijf het beeld vasthouden met uw geopende ogen. Het visualiseren van uw boom geschied van boven naar beneden. Waarom niet van beneden naar boven. Wanneer u uw levensboom visualiseert van beneden naar boven, dan visualiseert u hem vanuit uw menszijn. Rekening houdend van het beeld wat anderen van uw eisen. Dan houdt u rekening met de buitenwereld. Hoe wil de ander dat ik ben. Hoe wil de ander dat ik eruitzie. Hoe wil de ander dat ik doe. Een boom visualiseren van boven naar beneden is een boom visualiseren vanuit uw diepste gevoels en bezielingswereld. Dat is belangrijk. Dan ontdekt u dat u eigen levensboom van inhoudelijke waarde is opdat wat u zelf bent.

Stelt u zich voor dat uw levensboom een groot krachtsveld omzichzelf kent. Een heel sterke aura. Dat uw levensboom de levensboom bij uitstek voor alle mensen op Aarde zou zijn. Een heel groot regenwoud, een heel groot bos met die boom. Betekent dat een continuiteit van de bestaande wereld. Betekent dat een totale verandering omdat u een boom getekend hebt die eigenlijk niet bestaat. Dat is niet belangrijk. U zou kunnen zeggen een boom, zoals u hem kent, zoals die bestaat, aangepast aan, betekent eigenlijk dat u een zachtaardig, een goedaardig iemand bent die zich "gemakkelijk" wilt en willen is kunnen, zich aanpast aan de buitenwereld. Een boom die op Aarde niet bestaat, betekent dat u grensverleggend wil werken. Dat u niet dramatisch vindt om de wereld te schokeren. Een ander beeld hebt van de wereld. Een nieuwe orde. Een nieuwe wereldorde zou willen stichten. Een orde van vrede, van liefde, harmonie en saamhorigheid. Zo kun je een heleboel distalleren uit beelden die mensen aan je overdragen.

Om Namah Sivaya