Aryanto

Siva Jnana Mrita Upanishad


                         Siva Jnana Mrita Upanishad

 
 
OM NAMAH SIVAYA
 
Shiva Jnana Mrita Upanishad bevat de nektar van absolute wijsheid.
 
Shanti Mantra
 
Om! Oh goden mogen we met onze oren horen wat gunstig is. Oh Gij klaar om te aanbidden, mogen we het leven genieten dat ons toegestaan is door de goden, offerend onze dankbaarheid met ons lichaam en sterk van lichaamsdelen.
Om Shanti Shanti Shanti
 

Mantra 1
Deze wereld van namen en vormen is meer een verschijning. Het heeft geen onafhankelijk bestaan van Brahman. Net zoals een slang die lijkt te bestaan in een koord, deze wereld e lichamen schijnen te bestaan in Brahman.
 
Mantra 2
Net zoals de kennis van het touw de illusie verwijderd van de slang en angst overwint, zo ook de kennis van het Brahman, het Zelf, verwijderd Avidya en angst van geboorte en dood.
 
Mantra 3
Braman is Sat-Chit-Ananda Svarupa. Het is
Svayam Jyoti - zelfverlichtend.
Nityam           - eeuwig
Anadi             - zonder begin
Ananta           - eindeloos
Nirvikara        - onveranderlijk
Amritam         - onsterflijk
Abhayam       - onbevreesd en
Niranjana      - smetteloos
 
Mantra 4
Brahman is Nirguna   - zonder kenmerk
Nirakara                     - vormloos
Nirvisesha                  - zonder speciale karakteristieken
Akhanda                     - ondeelbaar
Nirupadhika                - zonder enige begrenzing
Ekam Eva Advitiyam   - één zonder een tweede
Svatantra                    - onafhankelijk
Nitya Mukta                - altijd vrij
Paripurna                   - altijd volledig
 
Mantra 5
Brahman overstijgt de drie lichamen en de vijf Koshas. Hij is de stille getuigen van de drie staten van bewustzijn. Hij transcendeerd de drie Gunas en de paren van tegenstelling. Hij is de belichaming van Sat-Chit-Ananda. Hij is de  Svarupa, essentie. Hij is de bron of het scheppende voor het denken, Prana, Indriyas, lichamen en deze wereld.
 
Mantra 6
OM of de Pranava is het Pratik, symbool, van Brahman. Het is het woord van kracht. Vanuit OM is deze wereld geprojecteerd. In OM bestaat het en in OM keert het weer terug gedurende de Kosmische Pralaya. OM is de essentie van de vier Vedas.

Mantra 7
De zoeker die uitgerust is met de vier middelen, die de onzuiverheden heeft verwijderd en overweegd. Hij die is uitgerust met Sattvische daden. Hij is alleen geschikt op het pad van Jnana Yoga.
 
Mantra 8 Door toewijding en onophoudelijke beoefening van meditatie zult ge de trappen opstijgen, Bhumikas. Stop niet met de inspanning totdat je Bhuma, Hoogste, bereikt. Stop niet met Sadhana wanneer je Savikalpa Samadhi verkrijgt, tijdelijke tevredenheid.
 
Mantra 9
Herhaling van OM met de betekenis en Bhava zal alle hindernissen verwijderen op het spirituele pad.
Hrasva - Pranava kort herhaald, vernietigd alle zonden
Dirgha  - Pranava lang herhaald, geeft Mukti
Pluta     - geeft alle Siddhis.
 
Mantra 10
Meditatie op Lakshyartha, aanduidende betekenis, van Tat Tvam Asi. Gij zijt Dat. Mahavakya, Grote uitspraak, is de directe middel om zelfrealisatie te verkrijgen.
 
Mantra 11
De aspirant die uitgerust is met de vier middelen zal de Srutis horen van een Brahma-Srotri - Brahmanishtha en onderzoekt in de natuur van Brahman met behulp van de Shad Lingas en ze dan weerspiegeld in meditatie.
 
Mantra 12
De Brahmakara Vritti dat tevoorschijn komt van en Sattvische denken van de zoeker die uitgerust is met de vier middelen, vernietigd de sluier van onwetendheid en vernietigd zichzelf.
 
Mantra 13
Het denken is ook Jada. Het is een effect, Karya, van Sattva Guna. Het leent zijn licht van zijn bron, Brahman. Het heeft een begin en een einde.
 
Mantra 14
De drie Bhavanas, slaap, piekeren, denken dat naar objecten gaat, depressie, bouwen van luchtkastelen, ziekten, enz zijn de hoofdobstakels om zelfrealisatie te verkrijgen.
 
Mantra 15
De Jnani is hij die volledige Zelfrealisatie heeft en het Zelf in alle wezens ziet en alle wezens in het Zelf. Er is niets anders dan Brahman voor hem. Hij beweegt over onbevreestheid in de wereld.
 
Mantra 16
De Jnani verkrijgt alles wat hij wil door de kracht van zijn Sat-Sankalpa, wilskracht. Een Jnani wilt en alles komt in het bestaan. Een Jnani heeft reusachtige krachten.
 
Mantra 17
Wanneer men Jnan verkrijgt, worden alle Karmas vernietigd. Er is geen Prarabda Karma voor een Jnani.
1. Agami Karma : Karma dat men in het heden verricht en in de toekomst uitwerkt.
2. Kriyamana Karma : Karma dat men nu verricht en in het heden uitwerkt.
3. Prarabdha Karma : Dat deel van sanchita karma dat nu uitwerkt.
4. Sanchita Karma : Het totale opgeslagen karma uit het verleden dat in het toekomst uitwerkt.
 
Mantra 18
Videha Mukti komt wanneer een Jnani leeft. Een Jnani verkrijgt lichamelijke bevrijding, Videha Mukti, wanneer hij de staat van Turiyatita binnengaat, het absolute.
 
Mantra 19
De hoofdkenmerken, lingas, van een Jivan Mukti, zijn kennis van verleden, heden en toekomst. Absolute onbevreesdheid, absolute verlangeloos, absolute pijnloosheid, juiste visie, evenwichtig denken en vrolijkheid, enz.
 
Mantra 20
Er is geen geboorte of geen gebondenheid of vrijheid. Geen Sadhana of Samadhi. Geen mediteerder of meditatie. Geen zoeker naar bevrijding nog bevrijding. Dit is de Ultieme Waarheid.
 

Dit is de Shiva Jnana Mrita Upanishad.