Aryanto

OM Namah Sivaya

Om namah Sivaya

OM NAMAH SIVAYA

OM NAMAH SIVAYA is de meest heilige naam van Siva en betekent aanbidding van Siva. Siva betekent de weldoener of de voorspoedige. Het is de Sadakshari mantra van Siva. Namah Sivaya is de Panchakhsara of vijflettergrepige mantra.

Inwijding in deze mantra maakt je een Saivite. Door het herhalen van deze mantra wordt je door deze mantra zelf ingewijd en wordt je een Saivite, drager van de energie van siva. Hij die de hoeder is van de Om Namah Sivaya shakti. Siva is de vormloze aspect van de Maha-Ishvar of Mahesvar/Omnicreativiteit ofwel het Opperwezen. Uit Siva zijn alle Goden, Zon en Maan, Planeten en sterren voortgekomen. Siva is Sanatan dharm of de eeuwige dharma. Uit Namah Sivaya spruit het Sanatan dharm voort. De gemanifesteerde persoonlijkheid van Siva heet Sri Siva of Ishvara. Hij is degene die je aardse bewustzijn transmuteerd in geestelijke. Daarna je geestelijke bewustzijn transmuteerd naar het kosmische bewustzijn. Het is Sri Siva of Heer Ishvara, de bestuurder van Moeder Aarde, Moeder Natuur, de bestuurder van al je aardse ervaringen, die bepaalt wanneer je contact maakt met de astrale wereld en daarna de kosmos. Dit is de reden waarom je je hemels voelt wanneer je Japa doet of mediteert op OM Namah Sivaya. Zelfs wanneer je contact maakt met de kosmos, kosmische energien, gaat dit via Heer Ishvara. Hoe subtiel ook. Zonder dat je dit weet. Hij bepaald en is hiervoor verantwoordeljk. Het bewustzijn van Heer Sri Siva is de hoogste staat van bewustzijn die je op Aarde kan bereiken. Het is in ons opgeslagen als stilte.

Saivites leren dat door het chanten van deze panchakshari mantra al de intuitieve kennis van het Saivism vrijkomt.

Namah Sivaya heeft zo'n kracht dat door het herhalen van deze mantra de dierlijke insticten van zijn steel afgesneden wordt. De aandacht wordt naar binnen gekeerd op het Zelf om in aangezicht van zijn eigen onwetendheid te staan. Alle karma's die dierlijke insticten veroorzaken wordt verast en getransformeerd.

Namah Sivaya is karma yoga, bhakti yoga en gyan yoga ineen. Uit deze yogavormen komen alle andere yogasystemen voort. Zelfs hatha yoga, kriya yoga, chakra yoga en kundalini yoga, mantra yoga en Laya Yoga. Wanneer je mediteert/japa beoefent op Om namah Sivaya wordt je een meester van alle yogasystemen.

Wanneer je je de energie van deze mantra eigen maakt wordt je een bron van energie en alle rijkdommen. Je fysieke lichaam is een tempel.  Een bewaarplaats van alle rijkdommen, zoals liefde, karakter, gezondheid, kennis, weelde, zonder dat je er gehecht aan zal zijn.

Namah Sivaya representeert alle Veda's, Agamas, alle Yantra's, Mantra's en Tantra's.
Namah Sivaya is onze ziel lichaam en al onze al onze gevoelens en daden.

Om Namah Sivaya