Aryanto

Merkivah - Diamantlichaam - Lichtlichaam

Merkivah …..de bron van Liefde….een diepe diepe vrede…
Om je Fysieke lichaam bevindt zich 1008 lichamen. Deze 1008 lichamen vormen tesamen je Goddelijke Lichtlichaam ofwel je Merkivah. Hierom heen bevindt zich een gouden ei, Brahmananda, een gouden lingam. Wanneer je fysieke lichaam direkt door je Merkivah gevoed en bestuurd wordt, ben je een menselijke God op Aarde. In je Merkivah zit alles wat je bent. In deze lichaam zitten al je kwaliteiten, talenten en vaardigheden. Het is een kopie van de Piramide van Cheops van Gize. Zo boven, zo beneden. Zoals de piramide van Gize er van boven de grond uitziet, exact zo ziet het er onder de grond uit. Het is de grootste Sivalingam op Aarde. Deze dubbele Piramide heeft een gouden aura om zich heen.
Wanneer je de bodems van twee piramides tegen elkaar houdt ontstaat de Merkivah. Het heeft de vorm van een octaeder. Het is het lichaam van de Aquariustijdperk.
 
De kleur van de Merkivah zelf is wit. Wolkachtig wit.
Door je Merkiva loopt een buis ter breedte van je wijsvinger. Deze buis loopt van de bovenkant van je lichaam tot in de onderkant van je lichaam.
Wanneer je deze Lichtlichaam tot ontwikkeling brengt, komt je ware karakter tot ontwikkeling. Een zuiver deugdzaam karakter. Aangezien je Merkivah enkel en alleen door de Goden gevoed wordt. Alles wat je vanuit deze Merkivah doet, komt tot ommiddelijke manifestatie in de naam van de Schepper.
Door de ontwikkeling van je Merkivah geraak je 24 uur in actieve meditatie. Het is niet meer noodzakelijk om zittend te gaan meditern. Je linker en rechterhersenhelft worden een hersen, waardoor niets in dualiteit zal zijn. Alle kennis, kwaliteiten, vaardigheden en talenten zullen direct beschikbaar zijn. Het bevrijdt je van je verslavingen, gewoontes en lagere dierlijke instincten. Je wordt schepper van je eigen leven. Er bestaat op dit nivo alleen perfectie gezondheid. Je zult nooit ziek zijn aangezien er en constante energiestroom is vanuit het Goddeljke Lichaam naar je fysieke lichaam. Je fysieke lichaam wordt een onuitputtelijke bron van energie. De alchemie van je fysieke lichaam verandert drastisch snel naar de alchemie van de Merkivah. Wanneer je Merkivah actief werkzaam is zal het Merkivah web om je heen geactiveerd worden.


OM NAMAH SIVAYA