Aryanto

Meditatie

MEDITATIE……Zaai Liefde .....oogst vrede

Bemediteer het leven ........oogst wijsheid

De Meesters van Malva zijn de ware Meesters van meditatie. Ze hebben over alle aspecten van het leven gemediteerd.

Meditatie is niet te beschrijven. Het is ook niet te leren omdat je erin verkeert zonder dat je het weet. Het is een toestand. Meditatie is het opgaan in God. Eenwording met God.
Wanneer je een methode ontdekt om te mediteren zeg je: maar dit doe ik al mijn hele leven. Meditatie is het nadenken over. Waarover wilt u mediteren. Waarover wilt u nadenken. U hebt niets anders dan uw eigen leven. Het leven zit vol ervaringen. Hoe meer ervaringen des te rijkelijk bent u begiftigd in uw wijsheid na uw meditatie.

 

Meditatie is iets dat men zich van kleins af aan moet leren en blijven doen. Zoals men dagelijks zijn voedsel nuttigt. Geen maaltijd over slaat. Iedere avond zijn nachtrust opzoekt. Op dezelfde wijze moet men mediteren. Nooit zijn meditatie overslaan. Maar dagelijks mediteren. Het is alsof het nemen van een douche of een bad. Men neemt niet zomaar een bad. Hij spoelt al het onzuivere van zich af. Meditatie heeft ook dit doel. Men spoelt al zijn lasten en ondeugden van zich af. Door meditatie ontwikkelt men goede deugden en verricht men goede daden. Men komt tot schepping. U komt tot activiteit. Het lijkt tegenstrijdig, het lijkt maar is het niet. Meditatie is gelijk aan handeling. Omdat wanneer men mediteert, dan worden uw meditaties omgezet in handeling. Wanneer u een gewijde meditatie, zoals geleerd van een meester bemediteert, weet dan dat al uw daden dat erdoor voortvloeit, voortvloeit uit uw meditatie. Het zal logischerwijs uw kennis en wijsheid schenken. Ge ontdekt dat het leven u alleen maar rijkelijk vult met ervaringen.

 

 Zaai liefde oogst vrede……Zaai meditatie oogst wijsheid.

 

Wijsheid wordt alleen en alleen maar verkregen door meditatie. U kunt het niet leren uit boeken. U zult het alleen bereiken door meditatie. Het is de vrucht van uw meditatie.

 

Alle wijzen uit het verleden van welke continent van de Aarde hebben altijd gemediteerd en het belang ervan onderwezen. Op de wijze dat zij mediteerden hebben zij dit aan hun volgelingen overgedragen. Tijdens deze overdracht storten ze al hun pranische energie in hun leerling uit. Wanneer een meester dit doet draagt hij al zijn ervaringen over aan de leerling, waardoor de leerling dan ook deze ervaring niet meer hoeft mee te maken. Dit heeft tot gevolg dat de leerling op een gevorderde nivo begint. De chela zal bepaalde kennis en ervaring niet meer hoeven op te doen, aangezien hij dit overgdragen krijgt. Wanneer de meditatietechniek door de chela bemediteert wordt, zal de leerling de meester worden.

 

Meditatie brengt je in verbinding met je innerlijke God, de Alomtegenwoordige God. Door je dagelijkse toegewijde meditatie zul je tot ontdekking komen dat jij en je innerlijke God die je misschien verpersonificeerd een zijn. Je intuitie zal snel tot ontwikkeling komen en telepatische eigenschappen zullen je deel vallen. Je komt tot de inzicht dat alles wat buiten je gebeurt door jouw innerlijke, gedachtenwereld gecreerd wordt.

 

Alleen door meditatie zijn de heilige boeken verkregen. De Goden gaven deze geschriften telepatisch door aan de Rishis, Munis en Wijzen van lang vervlogen tijden. Ook de geschriften zoals de Ramayana en de Bhagvat Gita zijn niet uitgesproken maar geschriften die telepatisch zijn doorgeven. Krishna sprak de Bhagvad Gita niet uit maar gaf telepatisch door aan Arjuna, omdat Arjuna een gelijkwaardig evolutienivo had. Ved Vyas schreef het op in het Sanskriet.

 

De Godin Sarasvati gaf telepatisch de Ramayana aan Valmiki. Valmiki schreef het op in het Sanskriet voor de mensheid.

 

Meditatie is het nadenken over. Wanneer u mediteert denkt u na over iets. Doet u dit niet dagelijks in uw leven. Wanneer u ergens over nadenkt komt het antwoord vanzelf. Op dat moment of later op de dag of de dagen erna. Reciteert een mantra op een meditatieve manier. Ook dit is het opgaan in die energie. De mantra zal trillen in uw hersencellen en de gedachten dat u in uw dagelijkse bezigheden zult hebben zal beinvloedt worden door de energie van de mantra.

 

Het oosten kent een heel ander karma. Het westen kent een heel andere karma.

 

Het oosten is gehuld in devotie en geloof en heeft te maken met loslaten. De oosterling heeft niets, geen bezit om vast te houden waardoor ie niet gestoord wordt in zijn meditatie. De westerling heeft zijn denken ontwikkeld, bezit vergaard, waardoor ie denkt geen tijd te hebben om te mediteren.

 

Wanneer u als westerling naar het oosten gaat, een ashram of pelgrimsoord wilt bezoeken, mediteer alvorens u vertrekt. Mediteer over uw reis. Uw reden van bezoek. De ashram of de plaats zelf. Vergeet niet de Geest/Engelbewaarder van deze gebied. Groet hem. Bemediteer hem.

 

Wanneer u op de plaats van uw bestemming bent aangekomen, Zet u lichaam dan neder op de Aarde. Uw Muladharachakra zal zich naar de Moeder der Moederen van de Aarde openen. Sluit uw ogen en bemediteer dan de Aarde waar u bent. Groet de Engelbewaarder van deze gebied. Hij zal voor u zorgen. Hij zal voor uw lichaam en verblijf zorgen. Bemediteer de omgeving waar u verkeert. Bemediteer over de bomen en planten en wat er groeit. Bemediteer de architectuur. Het zal u vertellen over de geest en de cultuur waar u mee te maken zult hebben. Het geeft u informatie over de gedachten en gevoelens van de omgeving, mensheid en cultuur. U zult zich een voelen met allen en alles.

 

Meditatie is het zich bewust zijn van je gedachten en gevoelens, niet oordelen in goed of slecht, maar het gewoon gadeslaan en ermee meegaan. Tijdens het gadeslaan begint men de beweging van gedachten en gevoelens te begrijpen en men maant zich in stilte.

 

Ook de Grote Buddha mediteerde. Gezeten langs het water observeerde hij de stroom van het water. Hij kon de stroming niet bijhouden want de volgende stroming kwam er steeds achteraan. Hij kwam tot de inzicht dat ditzelfde proces in zijn geest afspeelde als een constante stroom van gedachten, zoals water stroomt in een rivier.

 

Door meditatie zult u de hoogste toppen van geluk ervaren in uw leven en de tranendal van de Aarde zal vruchtbare Aarde zijn waarop u uw toekomst bouwt. Het zal u vrijwaren van uw emoties. Weet, wanneer u mediteert er emoties vrijkomen. Emoties zijn reacties van het lichaam op wat er in onze geest gebeurt. Emoties als kwaadheid, angst en haat ontstaan onder het middenrif en verkild van daaruit je lichaam. Emoties als liefde en blijdschap daarentegen voelen we in onze borst opkomen en verwarmen van daaruit de rest van ons lichaam.

 

Hecht waarde aan uw meditatie. Neem voor uw meditatie, dat uitermate belangrijk is, een prettige houding aan. In tegenstelling tot emotionele reacties van ons lichaam, lijken reacties vanuit onze innerlijke houding (attitude) eerst in onze gedachten te ontstaan en zich daarna in ons lichaam te verspreiden. De kettingreactie vindt echter soms zo snel plaats, dat we ons lichaam al voelen reageren, voordat we goed en wel beseffen wat er in feite gebeurt. Bij nader inzicht blijkt ook dan echter een bepaalde gedachte vooraf te zijn gegaan aan de reactie van ons lichaam. Een goede houding bevordert daarom uw meditatie.

 

Mediteren is niet gemakkelijk. Een mooie bloem groeit langzaam. Je moet wachten op het bloeien, het rijpen en de uiteindelijke smaak van het fruit. De bloesem van de meditatie is een onuitdrukbare vrede die het hele wezen doordrenkt.

 

De vrucht …. is niet te beschijven