Aryanto

Kosmische Schijf - Geza energie - Leiderschap

Als uw doel in het leven is om een groot leiderschap uit te stralen en uit te werken. Een bron van kennis, inzicht, liefde. Talenten en vaardigheden over te dragen. Uw familie en de mensheid gelukkig te maken door een paradijs te creeren. De ultieme bekroning van een groot leiderschap te ervaren. Maak dan kennis met de Kosmische Schijf. Onderga dan een college Kosmische schijf zoals door mij gegeven. Leiding geven betekent het nemen van beslissingen. Beslissingen nemen betekent inzage hebben in. Om dit in overeenstemming met het universum te doen heb je een uitrusting nodig. Verbinding en initiaties met de Goden, Meesters en Bronnen van Leiderschap. Een Groot uitzonderlijk Leiderschap draagt vermogens in zich. Ik draag je dan ook Siddhis over die Shaktis worden. En Shaktis die Siddhis worden. 

Inmideels heb ik meer dan 10.000 Kosmische Schijf sessies gegeven. Waardoor ik een Kosmische Schijf geworden ben. Een Verlichte Ziel. Ik ben het meest deskundig en getalenteerd die zoveel Kosmische Schijf sessies heeft overgedragen. Tevens heeft Geza, de Kosmische Schijf veel geheimen geopenbaard waardoor ik de Kosmische Schijf ook op afstand overdraag.


Tijdens de sessies met de kosmische schijf Kosmische Leraarschap wordt je diverse inwijdingen overgedragen en geleerd om met je Derde oog te werken. Met de Meesters uit het universum, Goden en engelen en Lichtwezens om te gaan. Tevens leer je mediteren. Te realiseren wat je wilt. Diverse mentale technieken te ontwikkelen. Je kundalini en chakra's en je aura bewust te gebruiken. Je wordt een baken van licht en je aanwezigheid is voldoende om veranderingen te brengen waar je bent en karma bij de ander te verassen en om je omgeving te transformeren. De kosmische schijf laat je het leven leven, liefhebben met een glimlach op je gezicht. Het brengt je kwalitieit en comfort in en om je heen.


U ontwikkelt een edel en nobel karakter. Hogere normen en waarden.

Al je bergen karma wordt verbrandt waar je gebukt onder gaat. Hier hoef je niet vele levens over te doen.
De kosmische schijf werkt corrigerend, maar nooit pijnlijk. Ze werkt corrigererd naar het bewustzijn en de ziel die u bent.

De kosmische Schijf is afkomstig van het zonnestelsel Geza.

De vierde sfeer en daarboven is verzadigd van de energie van de kosmische Schijf. Kennis van de Kosmische Schijf bezitten, is kennis hebben van de onsterfelijkheid.
Diverse Meesters uit de Kosmos zoals Meester Fudor, Ankhmania, Oraan, Wappa, Rezak en Ithar, Ommer en broeders uit de astrale wereld zoals broeder Radek en andere meesters uit de astrale wereld hebben verteld hoe deze te gebruikken en hoe niet te gebruiken. Deze kennis en techniek is reeds verspreid over onze wereld. Wie dit beoefend doet dat een paar keer en stopt dan ermee. Ik ben zeer gespecialiseerd in deze Kosmische Schijf en heb reeds meer dan 10.000 kosmische Schijf sessies gegeven. Het kent grote geheimen.
Je wordt een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgevaardigde van de Goden.
Via de kosmische Schijf komt puur en ongefilterde energie van het Geza zonnestelsel uw lichaam binnen. Een kosmische schijf behandeling kent een grote verantwoordelijkheid. De toepassing ervan dient met zorgvuldigheid en bewustzijn te geschieden. Weet wat je doet. Weet wat je doet. U dient een groot leraarschap ontwikkeld te hebben indien u de vierkleuren Kosmische Schijf hanteert.
U moet door de Goden ingewijd zijn om de Kosmische Schijf te kunnen toepassen.

Er zijn drie Kosmische Schijven.

De eerste is een twee kleuren Schijf.
Deze is oranje en geel aan de voorkant als aan de achterkant. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De tweede is de vierkleurenschijf.
De bovenkant is oranje en geel. Aan de onderkant is de schijf kobaltblauw en violet. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De derde schijf is1000 keer sterker dan de tweede schijf.

Door de kosmische schijf bereik je de ultieme leiderschap. Men wordt een leider van leider. Een bron van energie waar anderen zich aan laven. Een zon waar anderen omheen draaien en waar jij de bron van energie van bent. Een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgezant van de Goden die creeert namens de Goden.

Een Kosmische Schijf is niet een persoonlijke behandeling. Het is een groepsbehandeling. Wanneer je iemand een Kosmische Schijf behandeling geeft, geef je alle zielen die met die ziel verbonden zijn een Kosmische Schijf behandeling.
Na de behandeling zal de persoon opstaan en zijn levenspad vervolgen. Maar wat niet zichtbaar is, is dat waar hij mee verbonden is een transformatie als een transmutatie van bewustzijn ondergaat.
Zij die kennis hebben van en gebruik maken van de kosmische schijf zullen ervaren dat de schijf zijn werk gaat doen. Maar niet zonder u, niet buiten u. U zult een duidelijke intermediair zijn, via een persoon die door u behandeld wordt, naar grote groepen die u niet ziet, maar die wel door een behandeling dezelfde energie krijgen als deze persoon.
Iedereen die binnen een actieradius van 40 uur binnen zijn aura komt zal bijna gelijke energie ontvangen dan hijzelf. De kosmos werkt door via toegangspoorten, via codes en mogelijkheden.


Kenmerken van een leider
In tijden van verandering, zoals de huidig tijd, is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat men het niet zelf kan, maar het is wel zo dat men ook niet altijd weet. Dat vraagt om iemand die voorp in de karavaan gaat lopen. Een leider die de karavaan leidt. Anderen moeten dat wel accepteren, immers een leider zijn, vereist dat andere mensen uit vrije wil volgen. Het is de karakter van de leider dat iemand door zijn omgeving wordt gekwalificeerd als "leider". Een leider is een vertegenwoordiger van krachten en machten, die hij door zijn bewustzijn creeert en uitstraalt. Hij is rechtstreeks verbonden met zijn ziel. Zijn ziel wordt gevoed door de Goden, waardoor hij Goddelijk denkt en handelt. Wat hij uit zijn ziel creeert wordt rechtstreeks gevoed en onderhouden door de Goden.
Via de de Kosmische Schijf draag ik je de energie van leiderschap over. Hierdoor zul je aan 5 criteria voldoen.
 1. Visie met passie.Een leider weet welk doel hij wil bereiken. De weg waarlangs hij dat doel bereikt, maakt hem niet zoveel uit. Dat betekent dat doodlopende wegen of creatieve methodes geen belemmering zijn. Belangrijk is de passie dat voortspruit uit zijn ziel: Hij is de passie zelve. Dat stelt hem of haar in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Zowel om zijn visie te delen, als om mee te helpen die visie te bereiken.
 2. Consistente waarden en normen. Een leider leeft wat hij gelooft en is daar aan consistent in. Daardoor wordt hij gezien als een integer en betrouwbaar persoon. Dat hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat iedereen hem of haar aardig vindt, of het altijd met hem of haar eens is. Wel zal een leider het aura van integriteit moeten verdienen: hij of zij zal zich eerst een tijd als zodanig moeten gedragen.
 3. Houden van mensen en alles wat God gecreerd heeft. Daarmee bedoel ik dat een leider er van overtuigd is dat mensen er toe doen en naar die overtuiging handelen. Leiders zijn dan ook goede communicators. Dat zijn zij omdat ze goede luisteraars zijn. Ook scheiden zij consequent personen en onderwerpen: de mening van iemand kan verkeerd zijn, de persoon in principe niet.
 4. Leiders creeren. Leiders leren graag en moedigen anderen ook graag aan om te leren en ervaringen op te doen. Dat leidt er tevens toe dat een leider naar iemand sterktes zoekt en veel minder gefocust is op het verminderen van de zwaktes van iemand. De leider stelt "goede vragen" om de mensen om hem heen tot nadenken te stemmen. Door dit gedrag is een leider de katalysator van het leerproces van de mensen om hem heen.
 5. Overzicht en helicoptervieuw. Een goede leider houdt het overzicht, maar teleglijkertijd is hij er om je te helpen, aan te moedigen en aan te sturen. Hij slaagt er daarbij in niet in detalis te blijven hangen, maar gaat weer verder zodra hij het idee heeft dat de mensen het weer zelf aan kunnen. Leiders zijn dus ook goed in echt delegeren: steeds een stapje terug doen, zodat anderen gaandeweg meer verantwoordelijkheden krijgen, zonder dat ze kunnen verdrinken. Dit delegeren vraagt dus ook tijd, tijd die per persoon verschillend is, en is heel wat anders dan het afschuiven dat vaak delegeren wordt genoemd. Want een leider is sterk betrokken met wat hij en aan wie hij leiding geeft.

Wil je graag jezelf verder ontwikkelen. Heb je geen tijd voor meditatie en concentratie. Wil je iets van jezelf laten voortbestaan. Iets neerzetten dat uit jouw zieleenergien bestaat. Hou je van comfort, schoonheid, overvloedigheid. Wil je meer aantrekkingskracht. Je leven verjongen en verlengen. Een hoge graad en Intelligentie en geheugen. Hoge staten van Liefde ervaren. Onthecht zijn alles. Vrij zijn van klachten. Geen negativiteit om je heen. Wil je een Goddelijke Kracht of Energie vertegenwoordigen. Minimaal VERLICHT zijn. Onderga dan de ervaring van de Kosmische Schijf en de Ankh.
Een cyclus Kosmische Schijf behandelingen is een College.(U hoeft niks op te schrijven. Ik draag het u over. U bestaat eruit.)

Door diverse sessies, meditaties en derde oog, inwijdingen of indien gewenst door cyclussen Kosmische Schijf wordt de bovenstaande 5 criteria consequent gedemonstreert door alle 5 criteria waar te maken in uw leven.

De Kosmische Schijf geef ik als persoonlijke sessies en/of op afstand behandelingen.
Als ik deze op afstand geef hoeft u niets te doen. Nergens op te richten. Ik geef u de sessies op afstand.
Ik vertel u daarna wat u kan en welke bevoegdheden u heeft.


Voor info SMS of bel of Whatsapp
+31641898567
sattiasewnath@yahoo.co.in


Om Namah Sivaya

Kosmische Schijf - Geza energie - Leiderschap

Als uw doel in het leven is om een groot leiderschap uit te stralen en uit te werken. Een bron van kennis, inzicht, liefde. Talenten en vaardigheden over te dragen. Uw familie en de mensheid gelukkig te maken door een paradijs te creeren. De ultieme bekroning van een groot leiderschap te ervaren. Maak dan kennis met de Kosmische Schijf. Onderga dan een college Kosmische schijf zoals door mij gegeven. Leiding geven betekent het nemen van beslissingen. Beslissingen nemen betekent inzage hebben in. Om dit in overeenstemming met het universum te doen heb je een uitrusting nodig.

Tijdens de sessies met de kosmische schijf wordt je diverse inwijdingen overgedragen en geleerd om met je Derde oog te werken. Met de Meesters uit het universum, Goden en engelen en Lichtwezens om te gaan. Tevens leer je mediteren. Te realiseren wat je wilt. Diverse mentale technieken te ontwikkelen. Je kundalini en chakra's en je aura bewust te gebruiken. Je wordt een baken van licht en je aanwezigheid is voldoende om veranderingen te brengen waar je bent en karma bij de ander te verassen en om je omgeving te transformeren. De kosmische schijf laat je het leven leven, liefhebben met een glimlach op je gezicht. Het brengt je kwalitieit en comfort in en om je heen.

U ontwikkelt een edel en nobel karakter. Hogere normen en waarden.

Al je bergen karma wordt verbrandt waar je gebukt onder gaat. Hier hoef je niet vele levens over te doen.
De kosmische schijf werkt corrigerend, maar nooit pijnlijk. Ze werkt corrigererd naar het bewustzijn en de ziel die u bent.

De kosmische Schijf is afkomstig van het zonnestelsel Geza.

De vierde sfeer en daarboven is verzadigd van de energie van de kosmische Schijf. Kennis van de Kosmische Schijf bezitten, is kennis hebben van de onsterfelijkheid.
Diverse Meesters uit de Kosmos zoals Meester Fudor, Ankhmania, Oraan, Wappa, Rezak en Ithar, Ommer en broeders uit de astrale wereld zoals broeder Radek en andere meesters uit de astrale wereld hebben verteld hoe deze te gebruikken en hoe niet te gebruiken. Deze kennis en techniek is reeds verspreid over onze wereld. Wie dit beoefend doet dat een paar keer en stopt dan ermee. Ik ben zeer gespecialiseerd in deze Kosmische Schijf en heb reeds meer dan 10.000 kosmische Schijf sessies gegeven. Het kent grote geheimen.
Je wordt een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgevaardigde van de Goden.
Via de kosmische Schijf komt puur en ongefilterde energie van het Geza zonnestelsel uw lichaam binnen. Een kosmische schijf behandeling kent een grote verantwoordelijkheid. De toepassing ervan dient met zorgvuldigheid en bewustzijn te geschieden. Weet wat je doet. Weet wat je doet. U dient een groot leraarschap ontwikkeld te hebben indien u de vierkleuren Kosmische Schijf hanteert.
U moet door de Goden ingewijd zijn om de Kosmische Schijf te kunnen toepassen.

Er zijn drie Kosmische Schijven.
De eerste is een twee kleuren Schijf.
Deze is oranje en geel aan de voorkant als aan de achterkant. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De tweede is de vierkleurenschijf.
De bovenkant is oranje en geel. Aan de onderkant is de schijf kobaltblauw en violet. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De derde schijf is
1000 keer sterker dan de tweede schijf.

Door de kosmische schijf bereik je de ultieme leiderschap. Men wordt een leider van leider. Een bron van energie waar anderen zich aan laven. Een zon waar anderen omheen draaien en waar jij de bron van energie van bent. E
en groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgezant van de Goden die creeert namens de Goden.

Een Kosmische Schijf is niet een persoonlijke behandeling. Het is een groepsbehandeling. Wanneer je iemand een Kosmische Schijf behandeling geeft, geef je alle zielen die met die ziel verbonden zijn een Kosmische Schijf behandeling.
Na de behandeling zal de persoon opstaan en zijn levenspad vervolgen. Maar wat niet zichtbaar is, is dat waar hij mee verbonden is een transformatie als een transmutatie van bewustzijn ondergaat.
Zij die kennis hebben van en gebruik maken van de kosmische schijf zullen ervaren dat de schijf zijn werk gaat doen. Maar niet zonder u, niet buiten u. U zult een duidelijke intermediair zijn, via een persoon die door u behandeld wordt, naar grote groepen die u niet ziet, maar die wel door een behandeling dezelfde energie krijgen als deze persoon.
Iedereen die binnen een actieradius van 40 uur binnen zijn aura komt zal bijna gelijke energie ontvangen dan hijzelf. De kosmos werkt door via toegangspoorten, via codes en mogelijkheden.


Kenmerken van een leider
In tijden van verandering, zoals de huidig tijd, is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat men het niet zelf kan, maar het is wel zo dat men ook niet altijd weet. Dat vraagt om iemand die voorp in de karavaan gaat lopen. Een leider die de karavaan leidt. Anderen moeten dat wel accepteren, immers een leider zijn, vereist dat andere mensen uit vrije wil volgen. Het is de karakter van de leider dat iemand door zijn omgeving wordt gekwalificeerd als "leider". Een leider is een vertegenwoordiger van krachten en machten, die hij door zijn bewustzijn creeert en uitstraalt. Hij is rechtstreeks verbonden met zijn ziel. Zijn ziel wordt gevoed door de Goden, waardoor hij Goddelijk denkt en handelt. Wat hij uit zijn ziel creeert wordt rechtstreeks gevoed en onderhouden door de Goden.
Via de de Kosmische Schijf draag ik je de energie van leiderschap over. Hierdoor zul je aan 5 criteria voldoen.
 1. Visie met passie.Een leider weet welk doel hij wil bereiken. De weg waarlangs hij dat doel bereikt, maakt hem niet zoveel uit. Dat betekent dat doodlopende wegen of creatieve methodes geen belemmering zijn. Belangrijk is de passie dat voortspruit uit zijn ziel: Hij is de passie zelve. Dat stelt hem of haar in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Zowel om zijn visie te delen, als om mee te helpen die visie te bereiken.
 2. Consistente waarden en normen. Een leider leeft wat hij gelooft en is daar aan consistent in. Daardoor wordt hij gezien als een integer en betrouwbaar persoon. Dat hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat iedereen hem of haar aardig vindt, of het altijd met hem of haar eens is. Wel zal een leider het aura van integriteit moeten verdienen: hij of zij zal zich eerst een tijd als zodanig moeten gedragen.
 3. Houden van mensen en alles wat God gecreerd heeft. Daarmee bedoel ik dat een leider er van overtuigd is dat mensen er toe doen en naar die overtuiging handelen. Leiders zijn dan ook goede communicators. Dat zijn zij omdat ze goede luisteraars zijn. Ook scheiden zij consequent personen en onderwerpen: de mening van iemand kan verkeerd zijn, de persoon in principe niet.
 4. Leiders creeren. Leiders leren graag en moedigen anderen ook graag aan om te leren en ervaringen op te doen. Dat leidt er tevens toe dat een leider naar iemand sterktes zoekt en veel minder gefocust is op het verminderen van de zwaktes van iemand. De leider stelt "goede vragen" om de mensen om hem heen tot nadenken te stemmen. Door dit gedrag is een leider de katalysator van het leerproces van de mensen om hem heen.
 5. Overzicht en helicoptervieuw. Een goede leider houdt het overzicht, maar teleglijkertijd is hij er om je te helpen, aan te moedigen en aan te sturen. Hij slaagt er daarbij in niet in detalis te blijven hangen, maar gaat weer verder zodra hij het idee heeft dat de mensen het weer zelf aan kunnen. Leiders zijn dus ook goed in echt delegeren: steeds een stapje terug doen, zodat anderen gaandeweg meer verantwoordelijkheden krijgen, zonder dat ze kunnen verdrinken. Dit delegeren vraagt dus ook tijd, tijd die per persoon verschillend is, en is heel wat anders dan het afschuiven dat vaak delegeren wordt genoemd. Want een leider is sterk betrokken met wat hij en aan wie hij leiding geeft.

Wil je graag jezelf verder ontwikkelen. Heb je geen tijd voor meditatie en concentratie. Wil je iets van jezelf laten voortbestaan. Iets neerzetten dat uit jouw zieleenergien bestaat. Hou je van comfort, schoonheid, overvloedigheid. Wil je meer aantrekkingskracht. Je leven verjongen en verlengen. Een hoge graad en Intelligentie en geheugen. Hoge staten van Liefde ervaren. Onthecht zijn alles. Vrij zijn van klachten. Geen negativiteit om je heen. Wil je een Goddelijke Kracht of Energie vertegenwoordigen. Minimaal VERLICHT zijn. Onderga dan de ervaring van de Kosmische Schijf en de Ankh.
Een cyclus Kosmische Schijf behandelingen is een College.(U hoeft niks op te schrijven. Ik draag het u over. U bestaat eruit.)

Door diverse sessies, meditaties en derde oog, inwijdingen of indien gewenst door cyclussen Kosmische Schijf wordt de bovenstaande 5 criteria consequent gedemonstreert door alle 5 criteria waar te maken in uw leven.

De Kosmische Schijf geef ik als persoonlijke sessies en/of op afstand behandelingen.
Als ik deze op afstand geef hoeft u niets te doen. Nergens op te richten. Ik geef u de sessies op afstand.
Ik vertel u daarna wat u kan en welke bevoegdheden u heeft.


Voor info SMS of bel of Whatsapp
+31641898567
sattiasewnath@yahoo.co.in


Om Namah Sivaya

Kosmische Schijf - Geza energie - Leiderschap

Als uw doel in het leven is om een groot leiderschap uit te stralen en uit te werken. Een bron van kennis, inzicht, liefde. Talenten en vaardigheden over te dragen. Uw familie en de mensheid gelukkig te maken door een paradijs te creeren. De ultieme bekroning van een groot leiderschap te ervaren. Maak dan kennis met de Kosmische Schijf. Onderga dan een college Kosmische schijf zoals door mij gegeven. Leiding geven betekent het nemen van beslissingen. Beslissingen nemen betekent inzage hebben in. Om dit in overeenstemming met het universum te doen heb je een uitrusting nodig. Verbinding en initiaties met de Goden, Meesters en Bronnen van Leiderschap. Een Groot uitzonderlijk Leiderschap draagt vermogens in zich. Ik draag je dan ook Siddhis over die Shaktis worden. En Shaktis die Siddhis worden. 

Inmideels heb ik meer dan 10.000 Kosmische Schijf sessies gegeven. Waardoor ik een Kosmische Schijf geworden ben. Een Verlichte Ziel. Ik ben het meest deskundig en getalenteerd die zoveel Kosmische Schijf sessies heeft overgedragen. Tevens heeft Geza, de Kosmische Schijf veel geheimen geopenbaard waardoor ik de Kosmische Schijf ook op afstand overdraag.


Tijdens de sessies met de kosmische schijf Kosmische Leraarschap wordt je diverse inwijdingen overgedragen en geleerd om met je Derde oog te werken. Met de Meesters uit het universum, Goden en engelen en Lichtwezens om te gaan. Tevens leer je mediteren. Te realiseren wat je wilt. Diverse mentale technieken te ontwikkelen. Je kundalini en chakra's en je aura bewust te gebruiken. Je wordt een baken van licht en je aanwezigheid is voldoende om veranderingen te brengen waar je bent en karma bij de ander te verassen en om je omgeving te transformeren. De kosmische schijf laat je het leven leven, liefhebben met een glimlach op je gezicht. Het brengt je kwalitieit en comfort in en om je heen.


U ontwikkelt een edel en nobel karakter. Hogere normen en waarden.

Al je bergen karma wordt verbrandt waar je gebukt onder gaat. Hier hoef je niet vele levens over te doen.
De kosmische schijf werkt corrigerend, maar nooit pijnlijk. Ze werkt corrigererd naar het bewustzijn en de ziel die u bent.

De kosmische Schijf is afkomstig van het zonnestelsel Geza.

De vierde sfeer en daarboven is verzadigd van de energie van de kosmische Schijf. Kennis van de Kosmische Schijf bezitten, is kennis hebben van de onsterfelijkheid.
Diverse Meesters uit de Kosmos zoals Meester Fudor, Ankhmania, Oraan, Wappa, Rezak en Ithar, Ommer en broeders uit de astrale wereld zoals broeder Radek en andere meesters uit de astrale wereld hebben verteld hoe deze te gebruikken en hoe niet te gebruiken. Deze kennis en techniek is reeds verspreid over onze wereld. Wie dit beoefend doet dat een paar keer en stopt dan ermee. Ik ben zeer gespecialiseerd in deze Kosmische Schijf en heb reeds meer dan 10.000 kosmische Schijf sessies gegeven. Het kent grote geheimen.
Je wordt een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgevaardigde van de Goden.
Via de kosmische Schijf komt puur en ongefilterde energie van het Geza zonnestelsel uw lichaam binnen. Een kosmische schijf behandeling kent een grote verantwoordelijkheid. De toepassing ervan dient met zorgvuldigheid en bewustzijn te geschieden. Weet wat je doet. Weet wat je doet. U dient een groot leraarschap ontwikkeld te hebben indien u de vierkleuren Kosmische Schijf hanteert.
U moet door de Goden ingewijd zijn om de Kosmische Schijf te kunnen toepassen.

Er zijn drie Kosmische Schijven.

De eerste is een twee kleuren Schijf.
Deze is oranje en geel aan de voorkant als aan de achterkant. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De tweede is de vierkleurenschijf.
De bovenkant is oranje en geel. Aan de onderkant is de schijf kobaltblauw en violet. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De derde schijf is1000 keer sterker dan de tweede schijf.

Door de kosmische schijf bereik je de ultieme leiderschap. Men wordt een leider van leider. Een bron van energie waar anderen zich aan laven. Een zon waar anderen omheen draaien en waar jij de bron van energie van bent. Een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgezant van de Goden die creeert namens de Goden.

Een Kosmische Schijf is niet een persoonlijke behandeling. Het is een groepsbehandeling. Wanneer je iemand een Kosmische Schijf behandeling geeft, geef je alle zielen die met die ziel verbonden zijn een Kosmische Schijf behandeling.
Na de behandeling zal de persoon opstaan en zijn levenspad vervolgen. Maar wat niet zichtbaar is, is dat waar hij mee verbonden is een transformatie als een transmutatie van bewustzijn ondergaat.
Zij die kennis hebben van en gebruik maken van de kosmische schijf zullen ervaren dat de schijf zijn werk gaat doen. Maar niet zonder u, niet buiten u. U zult een duidelijke intermediair zijn, via een persoon die door u behandeld wordt, naar grote groepen die u niet ziet, maar die wel door een behandeling dezelfde energie krijgen als deze persoon.
Iedereen die binnen een actieradius van 40 uur binnen zijn aura komt zal bijna gelijke energie ontvangen dan hijzelf. De kosmos werkt door via toegangspoorten, via codes en mogelijkheden.


Kenmerken van een leider
In tijden van verandering, zoals de huidig tijd, is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat men het niet zelf kan, maar het is wel zo dat men ook niet altijd weet. Dat vraagt om iemand die voorp in de karavaan gaat lopen. Een leider die de karavaan leidt. Anderen moeten dat wel accepteren, immers een leider zijn, vereist dat andere mensen uit vrije wil volgen. Het is de karakter van de leider dat iemand door zijn omgeving wordt gekwalificeerd als "leider". Een leider is een vertegenwoordiger van krachten en machten, die hij door zijn bewustzijn creeert en uitstraalt. Hij is rechtstreeks verbonden met zijn ziel. Zijn ziel wordt gevoed door de Goden, waardoor hij Goddelijk denkt en handelt. Wat hij uit zijn ziel creeert wordt rechtstreeks gevoed en onderhouden door de Goden.
Via de de Kosmische Schijf draag ik je de energie van leiderschap over. Hierdoor zul je aan 5 criteria voldoen.
 1. Visie met passie.Een leider weet welk doel hij wil bereiken. De weg waarlangs hij dat doel bereikt, maakt hem niet zoveel uit. Dat betekent dat doodlopende wegen of creatieve methodes geen belemmering zijn. Belangrijk is de passie dat voortspruit uit zijn ziel: Hij is de passie zelve. Dat stelt hem of haar in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Zowel om zijn visie te delen, als om mee te helpen die visie te bereiken.
 2. Consistente waarden en normen. Een leider leeft wat hij gelooft en is daar aan consistent in. Daardoor wordt hij gezien als een integer en betrouwbaar persoon. Dat hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat iedereen hem of haar aardig vindt, of het altijd met hem of haar eens is. Wel zal een leider het aura van integriteit moeten verdienen: hij of zij zal zich eerst een tijd als zodanig moeten gedragen.
 3. Houden van mensen en alles wat God gecreerd heeft. Daarmee bedoel ik dat een leider er van overtuigd is dat mensen er toe doen en naar die overtuiging handelen. Leiders zijn dan ook goede communicators. Dat zijn zij omdat ze goede luisteraars zijn. Ook scheiden zij consequent personen en onderwerpen: de mening van iemand kan verkeerd zijn, de persoon in principe niet.
 4. Leiders creeren. Leiders leren graag en moedigen anderen ook graag aan om te leren en ervaringen op te doen. Dat leidt er tevens toe dat een leider naar iemand sterktes zoekt en veel minder gefocust is op het verminderen van de zwaktes van iemand. De leider stelt "goede vragen" om de mensen om hem heen tot nadenken te stemmen. Door dit gedrag is een leider de katalysator van het leerproces van de mensen om hem heen.
 5. Overzicht en helicoptervieuw. Een goede leider houdt het overzicht, maar teleglijkertijd is hij er om je te helpen, aan te moedigen en aan te sturen. Hij slaagt er daarbij in niet in detalis te blijven hangen, maar gaat weer verder zodra hij het idee heeft dat de mensen het weer zelf aan kunnen. Leiders zijn dus ook goed in echt delegeren: steeds een stapje terug doen, zodat anderen gaandeweg meer verantwoordelijkheden krijgen, zonder dat ze kunnen verdrinken. Dit delegeren vraagt dus ook tijd, tijd die per persoon verschillend is, en is heel wat anders dan het afschuiven dat vaak delegeren wordt genoemd. Want een leider is sterk betrokken met wat hij en aan wie hij leiding geeft.

Wil je graag jezelf verder ontwikkelen. Heb je geen tijd voor meditatie en concentratie. Wil je iets van jezelf laten voortbestaan. Iets neerzetten dat uit jouw zieleenergien bestaat. Hou je van comfort, schoonheid, overvloedigheid. Wil je meer aantrekkingskracht. Je leven verjongen en verlengen. Een hoge graad en Intelligentie en geheugen. Hoge staten van Liefde ervaren. Onthecht zijn alles. Vrij zijn van klachten. Geen negativiteit om je heen. Wil je een Goddelijke Kracht of Energie vertegenwoordigen. Minimaal VERLICHT zijn. Onderga dan de ervaring van de Kosmische Schijf en de Ankh.
Een cyclus Kosmische Schijf behandelingen is een College.(U hoeft niks op te schrijven. Ik draag het u over. U bestaat eruit.)

Door diverse sessies, meditaties en derde oog, inwijdingen of indien gewenst door cyclussen Kosmische Schijf wordt de bovenstaande 5 criteria consequent gedemonstreert door alle 5 criteria waar te maken in uw leven.

De Kosmische Schijf geef ik als persoonlijke sessies en/of op afstand behandelingen.
Als ik deze op afstand geef hoeft u niets te doen. Nergens op te richten. Ik geef u de sessies op afstand.
Ik vertel u daarna wat u kan en welke bevoegdheden u heeft.


Voor info SMS of bel of Whatsapp
+31641898567
sattiasewnath@yahoo.co.in


Om Namah Sivaya

Kosmische Schijf - Geza energie - Leiderschap

Als uw doel in het leven is om een groot leiderschap uit te stralen en uit te werken. Een bron van kennis, inzicht, liefde. Talenten en vaardigheden over te dragen. Uw familie en de mensheid gelukkig te maken door een paradijs te creeren. De ultieme bekroning van een groot leiderschap te ervaren. Maak dan kennis met de Kosmische Schijf. Onderga dan een college Kosmische schijf zoals door mij gegeven. Leiding geven betekent het nemen van beslissingen. Beslissingen nemen betekent inzage hebben in. Om dit in overeenstemming met het universum te doen heb je een uitrusting nodig.

Tijdens de sessies met de kosmische schijf wordt je diverse inwijdingen overgedragen en geleerd om met je Derde oog te werken. Met de Meesters uit het universum, Goden en engelen en Lichtwezens om te gaan. Tevens leer je mediteren. Te realiseren wat je wilt. Diverse mentale technieken te ontwikkelen. Je kundalini en chakra's en je aura bewust te gebruiken. Je wordt een baken van licht en je aanwezigheid is voldoende om veranderingen te brengen waar je bent en karma bij de ander te verassen en om je omgeving te transformeren. De kosmische schijf laat je het leven leven, liefhebben met een glimlach op je gezicht. Het brengt je kwalitieit en comfort in en om je heen.

U ontwikkelt een edel en nobel karakter. Hogere normen en waarden.

Al je bergen karma wordt verbrandt waar je gebukt onder gaat. Hier hoef je niet vele levens over te doen.
De kosmische schijf werkt corrigerend, maar nooit pijnlijk. Ze werkt corrigererd naar het bewustzijn en de ziel die u bent.

De kosmische Schijf is afkomstig van het zonnestelsel Geza.

De vierde sfeer en daarboven is verzadigd van de energie van de kosmische Schijf. Kennis van de Kosmische Schijf bezitten, is kennis hebben van de onsterfelijkheid.
Diverse Meesters uit de Kosmos zoals Meester Fudor, Ankhmania, Oraan, Wappa, Rezak en Ithar, Ommer en broeders uit de astrale wereld zoals broeder Radek en andere meesters uit de astrale wereld hebben verteld hoe deze te gebruikken en hoe niet te gebruiken. Deze kennis en techniek is reeds verspreid over onze wereld. Wie dit beoefend doet dat een paar keer en stopt dan ermee. Ik ben zeer gespecialiseerd in deze Kosmische Schijf en heb reeds meer dan 10.000 kosmische Schijf sessies gegeven. Het kent grote geheimen.
Je wordt een groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgevaardigde van de Goden.
Via de kosmische Schijf komt puur en ongefilterde energie van het Geza zonnestelsel uw lichaam binnen. Een kosmische schijf behandeling kent een grote verantwoordelijkheid. De toepassing ervan dient met zorgvuldigheid en bewustzijn te geschieden. Weet wat je doet. Weet wat je doet. U dient een groot leraarschap ontwikkeld te hebben indien u de vierkleuren Kosmische Schijf hanteert.
U moet door de Goden ingewijd zijn om de Kosmische Schijf te kunnen toepassen.

Er zijn drie Kosmische Schijven.
De eerste is een twee kleuren Schijf.
Deze is oranje en geel aan de voorkant als aan de achterkant. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De tweede is de vierkleurenschijf.
De bovenkant is oranje en geel. Aan de onderkant is de schijf kobaltblauw en violet. In het midden is er een klein gaatje. Deze wordt het zwarte gat genoemd.

De derde schijf is
1000 keer sterker dan de tweede schijf.

Door de kosmische schijf bereik je de ultieme leiderschap. Men wordt een leider van leider. Een bron van energie waar anderen zich aan laven. Een zon waar anderen omheen draaien en waar jij de bron van energie van bent. E
en groot Verlichte, Guru of Meester. Een afgezant van de Goden die creeert namens de Goden.

Een Kosmische Schijf is niet een persoonlijke behandeling. Het is een groepsbehandeling. Wanneer je iemand een Kosmische Schijf behandeling geeft, geef je alle zielen die met die ziel verbonden zijn een Kosmische Schijf behandeling.
Na de behandeling zal de persoon opstaan en zijn levenspad vervolgen. Maar wat niet zichtbaar is, is dat waar hij mee verbonden is een transformatie als een transmutatie van bewustzijn ondergaat.
Zij die kennis hebben van en gebruik maken van de kosmische schijf zullen ervaren dat de schijf zijn werk gaat doen. Maar niet zonder u, niet buiten u. U zult een duidelijke intermediair zijn, via een persoon die door u behandeld wordt, naar grote groepen die u niet ziet, maar die wel door een behandeling dezelfde energie krijgen als deze persoon.
Iedereen die binnen een actieradius van 40 uur binnen zijn aura komt zal bijna gelijke energie ontvangen dan hijzelf. De kosmos werkt door via toegangspoorten, via codes en mogelijkheden.


Kenmerken van een leider
In tijden van verandering, zoals de huidig tijd, is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat men het niet zelf kan, maar het is wel zo dat men ook niet altijd weet. Dat vraagt om iemand die voorp in de karavaan gaat lopen. Een leider die de karavaan leidt. Anderen moeten dat wel accepteren, immers een leider zijn, vereist dat andere mensen uit vrije wil volgen. Het is de karakter van de leider dat iemand door zijn omgeving wordt gekwalificeerd als "leider". Een leider is een vertegenwoordiger van krachten en machten, die hij door zijn bewustzijn creeert en uitstraalt. Hij is rechtstreeks verbonden met zijn ziel. Zijn ziel wordt gevoed door de Goden, waardoor hij Goddelijk denkt en handelt. Wat hij uit zijn ziel creeert wordt rechtstreeks gevoed en onderhouden door de Goden.
Via de de Kosmische Schijf draag ik je de energie van leiderschap over. Hierdoor zul je aan 5 criteria voldoen.
 1. Visie met passie.Een leider weet welk doel hij wil bereiken. De weg waarlangs hij dat doel bereikt, maakt hem niet zoveel uit. Dat betekent dat doodlopende wegen of creatieve methodes geen belemmering zijn. Belangrijk is de passie dat voortspruit uit zijn ziel: Hij is de passie zelve. Dat stelt hem of haar in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Zowel om zijn visie te delen, als om mee te helpen die visie te bereiken.
 2. Consistente waarden en normen. Een leider leeft wat hij gelooft en is daar aan consistent in. Daardoor wordt hij gezien als een integer en betrouwbaar persoon. Dat hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat iedereen hem of haar aardig vindt, of het altijd met hem of haar eens is. Wel zal een leider het aura van integriteit moeten verdienen: hij of zij zal zich eerst een tijd als zodanig moeten gedragen.
 3. Houden van mensen en alles wat God gecreerd heeft. Daarmee bedoel ik dat een leider er van overtuigd is dat mensen er toe doen en naar die overtuiging handelen. Leiders zijn dan ook goede communicators. Dat zijn zij omdat ze goede luisteraars zijn. Ook scheiden zij consequent personen en onderwerpen: de mening van iemand kan verkeerd zijn, de persoon in principe niet.
 4. Leiders creeren. Leiders leren graag en moedigen anderen ook graag aan om te leren en ervaringen op te doen. Dat leidt er tevens toe dat een leider naar iemand sterktes zoekt en veel minder gefocust is op het verminderen van de zwaktes van iemand. De leider stelt "goede vragen" om de mensen om hem heen tot nadenken te stemmen. Door dit gedrag is een leider de katalysator van het leerproces van de mensen om hem heen.
 5. Overzicht en helicoptervieuw. Een goede leider houdt het overzicht, maar teleglijkertijd is hij er om je te helpen, aan te moedigen en aan te sturen. Hij slaagt er daarbij in niet in detalis te blijven hangen, maar gaat weer verder zodra hij het idee heeft dat de mensen het weer zelf aan kunnen. Leiders zijn dus ook goed in echt delegeren: steeds een stapje terug doen, zodat anderen gaandeweg meer verantwoordelijkheden krijgen, zonder dat ze kunnen verdrinken. Dit delegeren vraagt dus ook tijd, tijd die per persoon verschillend is, en is heel wat anders dan het afschuiven dat vaak delegeren wordt genoemd. Want een leider is sterk betrokken met wat hij en aan wie hij leiding geeft.

Wil je graag jezelf verder ontwikkelen. Heb je geen tijd voor meditatie en concentratie. Wil je iets van jezelf laten voortbestaan. Iets neerzetten dat uit jouw zieleenergien bestaat. Hou je van comfort, schoonheid, overvloedigheid. Wil je meer aantrekkingskracht. Je leven verjongen en verlengen. Een hoge graad en Intelligentie en geheugen. Hoge staten van Liefde ervaren. Onthecht zijn alles. Vrij zijn van klachten. Geen negativiteit om je heen. Wil je een Goddelijke Kracht of Energie vertegenwoordigen. Minimaal VERLICHT zijn. Onderga dan de ervaring van de Kosmische Schijf en de Ankh.
Een cyclus Kosmische Schijf behandelingen is een College.(U hoeft niks op te schrijven. Ik draag het u over. U bestaat eruit.)

Door diverse sessies, meditaties en derde oog, inwijdingen of indien gewenst door cyclussen Kosmische Schijf wordt de bovenstaande 5 criteria consequent gedemonstreert door alle 5 criteria waar te maken in uw leven.

De Kosmische Schijf geef ik als persoonlijke sessies en/of op afstand behandelingen.
Als ik deze op afstand geef hoeft u niets te doen. Nergens op te richten. Ik geef u de sessies op afstand.
Ik vertel u daarna wat u kan en welke bevoegdheden u heeft.


Voor info SMS of bel of Whatsapp
+31641898567
sattiasewnath@yahoo.co.in


Om Namah Sivaya