Aryanto

Karakter

Een deugdzaam karakter leidt tot een bewust en devotioneel leven. Wanneer je karakter in vrede standvastig is zal het liefde schijnen.
Het is je karakter dat de mens maakt tot een mens waardoor ie tot een succesvol en comfort leven leidt. Karakter zorgt ervoor dat God je alles geeft wat je vraagt en wat je niet vraagt.
  De ontwikkeling van je Kundalini Shakti en je chakra's bepalen hoe je karakter zich ontwikkelt. Je karakter is is een weerspiegeling van Kundalini energie. Je bewuste en je onbewuste karakter bepalen je karma's.