Aryanto

Durga - Ishvari


OM DUNG Durgaya namah
 
DURGA of Ishvari
Durga betekent letterlijk onzichtbaar. Ishvari is een andere naam van haar als de bestuurder van het universum.
Durga is de Liefde van Shiva. Ze is de gade en uitvoerende kracht van Shiva.
Durga vertegenwoordigt de hoogste personificatie van kracht, sterkte. Ze is de hoeder van alle morele en ethische normen en waarden en vernietiger van alle kwaad en negativiteit. 
Durga staat voor overwinning. Ze is de bron van alle Liefde en hoogste Moederlijke Liefde. Durga is de samenvloeiing van de krachten van schoonheid van Mahalaksmi, intelligentie van Mahasarasvatie en de kracht van Mahakali. Ze is de bron van alle vrouwelijke energien. De vrouwelijke energien ontvouwen zich als de creatieve schepping.
 
De betekenis van de letters van Durga
DU                staat voor de 4 asuras
daridra          armoede
dukh             lijden
durbhiksha    hongersnood
durvyasana   slechte gewoontes slechte gebruiken
 
R                  Rogaghna
                    verast ziektes en wat nog in de toekomst moet leiden tot ziektes.
 
GA               papaghna
                   onrechtvaardigheid
                   ongeloof
                   wreedheid
                   luiheid
                   en andere slechte gewoontes en gebruiken
 
Shaivites aanbidden Durga Devi als de vrouw of Shakti van Shiva
Vaisnavas aanbidden Durga Devi als de Yoga Maya van Vishnu.
Shaktas aanbidden Durga Devi als de wortel van alle oorzaak van de wereld van alle naam en vormen.


Durga wordt afgebeeld met acht of tien handen. Deze vertegenwoordigen acht kwadranten of de tien windrichtingen in het hindoeïsme. Dit geeft aan dat ze haar toegewijden uit alle richtingen beschermt.

Durga Divya Netra - derde oog van Durga
Net als Shiva wordt Durga Devi ook wel aangeduid als "Triyambake" wat betekent de Godin met de drie ogen.

Het linkeroog is het verlangen - de maan

Het rechteroog vertegenwoordigt actie - de zon

Het derde oog vertegenwoordigt vuur - kennis

Durga's voertuig - de leeuw
De leeuw staat voor kracht, wil en vastberadenheid. Het berijden van de leeuw symboliseert haar meesterschap over al deze kwaliteiten.  De dienaar van de Devi die al deze kwaliteiten bezit, heerst over de het ego.

Verschillende wapens van Durga
De schelp in de hand van Durga symboliseert de Pranava, of het mystieke woord OM in de vorm van het geluid.

De pijl en boog geven energie.
Door zowel de pijl en de boog in haar hand vast te houden, geeft Durga Devi aan volledige controle te hebben over beide aspecten van energie. Potentiële en kinetische energie.

De bliksemschicht betekent stevigheid.
De bhakt of devoot moet stevig gegrondvest zijn. Zoals blikseminslag in iemands overtuigingen. Net als de bliksemschicht breekt wat het treft, zonder zelf te worden beinvloedt, zo heeft de toegewijde een uitdaging nodig om aan te vallen zonder verlies van zijn vertrouwen.

De lotus in de hand van Durga Devi is niet volledig gebloeid. Het symbool van zekerheid en succes, maar niet finaliteit. De lotus in het sanskriet heet pankaja, wat betekent "geboren uit het modder". De lotus staat voor de voortdurende evolutie van de spirituele kwaliteit van toegewijden temidden van wereldse modder van lust en hebzucht.

De Sudarshan Chakra of mooie discus, die draait rond de wijsvinger van de Godin, terwijl het de vinger niet aanraakt, betekent dat de hele wereld is ondergeschikt aan de wil van Durga en fungeert op haar bevel. Ze gebruikt deze onfeilbare wapen om het kwaad te vernietigen en een gunstig klimaaat voor de groei van de gerechtigheid te creëeren.

Het zwaard dat Durga houdt in een van haar handen symboliseert kennis, die de scherpte van het zwaard heeft. Kennis die vrij is van alle twijfels, wordt gesymboliseerd door de glans van het zwaard.
.

Durga's drietand of "Trishul" is een symbool van de drie kwaliteiten.
Sattva - inactiviteit
Rajas - activiteit
Tamas - non-activiteit
en ze is verwijderaar van alle drie soorten ellende - fysiek, mentaal en spiritueel.

Durga devi staat op een leeuw in een onverschrokken houding van abhay mudra. Deze mudra betekend vrijheid van angst. De universele moeder zegt aan al haar kinderen: draag al je daden en taken aan mij op. Geef je over en ik zal u bevrijden van alle angsten.Durga Dvatrishnnama Mala

1
Durga Durgatishamani Durgapadvinivarini
Durgamacchedeni Durgasadhini Durganashini

2
Durgatodharini Durganihantri Durgamapaha
Durgamjnanada Durgadaityaloka davanala

3
Durgama Durgamaloka Durgamatmasvarupini
Durgamargaprada Durgamavidya Durgamashrita

4
Durgamajnanasamsthana Durgamadhyanabhasini
Durgamoha Durgamaga Durgamarthasvarupini

5
Durgamasurasamhartri Durgamayudhadharini
Durgamangi Durgamata Durgamya Durgameshvari

6
Durgabhima Durgabhama Durgabha Durgadharini


7
Namavalimimam Yastu Durgaya mama manavah
Pathetsarvabhayanmukto bhavisyati na samshaya

OM Sri Durga Arpanamastu
Iti Durga Dvatrishnanama mala sampurnam